Forstå dig selv og andre meget bedre

Følelsesmæssig Intelligens

Det at være intelligent på følelser, er måske den allervigtigste egenskab at have, hvis man ønsker sunde relationer, godt arbejdsmiljø og konstruktiv kommunikation.
Følelsemæssig Intelligens

hjælper dig til at skabe sunde relationer og blive tryg ved alle dine følelser

Undgå at følelserne løber af med dig

I de mest uhensigtsmæssige situationer

Et stratetisk værktøj

til at skabe højere trivsel og fællesskab

Følelsesmæssigt intelligens handler om at lære at forstå egne og andres følelser, og de reaktioner som de medfører.

Følelsesmæssig Intelligens vinder frem, og med god grund. Når vi vil styrke samarbejdet, skabe gode resultater eller være en god leder, er det ikke længere nok at være intellektuel høj uddannet, i dag kræver det også et højt EQ.

Det handler om at finde en balance i det intellektuelle og følelserne. Følelser skaber relationer, og relationer er hele grundstenen for, at vi mennesker eksisterer. Men det er ikke en del af vores kultur at have fokus på følelser, og for rigtig mange er det svært. I vores uddannelsesforløb bliver der lagt vægt på de intellektuelle fag, det er der vi høster anerkendelse og bliver målt. Men det er følelserne som styrer vores valg og måde vi er sammen på, og uden kendskab til dem, kan vi lettere blive udfordret på samarbejde, i konflikter, når der sker forandringer eller når arbejdspresset vokser.

Følelsesmæssigt intelligens handler om at lære at forstå egne og andres følelser, og de reaktioner som de medfører. På den måde vil følelserne ikke længere ubevidst styre en og kontrollere ens adfærd. Man kan opnå en langt større frihed, når man bliver fortrolig med sine følelser, fremfor at man prøver at kontrollere og lukke af for dem. Med en høj EQ vil man have lettere ved at samarbejde med andre, være åben overfor omstilling og stå stærkere i sig selv som medarbejder eller leder. Man vil være mere bevidst om egne præferencer, men også være bedre i stand til at kunne skelne mellem hvilke følelser, der tilhører en selv og andre.
Et højt EQ betyder også, at man vil have lettere ved at sætte sig ind i andres situation og være i stand til at opbygge stærke relationer og influere på ens omgivelser.

Kursets indhold

 • Følelsesmæssig intelligens øger evne til at forstå og håndtere sine følelser optimalt
 • Drama trekanten – derfor trækker du hele læsset (hver gang)
 • Forandring og EQ – forstå hvorfor forandringer kan virke uoverskuelige
 • Forstå dine følelser og brug dem konstruktivt
 • Hvad du skal gøre, hvis følelserne løber af med dig
 • Find en større indre ro gennem EQ
 • EQ et stærkt konkurrence parameter i virksomheden

I krydsfeltet mellem den nyeste hjerneforskning og psykologisk viden skaber EQ fundamentet for, at vi bruger hele paletten af vores følelsesmæssige formåen.

Det at blive følelsesmæssig intelligent er en langsigtet investering, som man både kan få glæde af på arbejdspladsen og derhjemme.

Udbytte

 • Stå fast i dig selv med høj EQ
 • Større forståelse for begrænsende overbevisninger
 • Hjernens opbygning med særligt fokus på EQ
 • Vigtigheden af at skabe balance mellem de hårde og bløde værdier
 • Følelsernes lag – kommer dine følelser til at ”skygge” for dine valg?
 • Bliv en bedre leder, og forstå dine medarbejdere
 • Styrk dine relationer og luk op for dine styrker
 • Find større indre ro og færre unødvendige konflikter