Nøglen til et High Performance Team

Få de vigtigeste redskaber og indsigt til opbygningen af et High Performance Team

DNA for et HPT

Hvad der skal til for at skabe et High Performance team

Gentagne gode præsentationer

er en af de mange fordele ved et HPT.

Høj trivsel og gode relationer

gør det lettere at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere

High Performance Teams

Nøglen til øget arbejdsglæde og kompetenceudvikling. Med fokus på at højne samarbejde og trivsel i og på tværs af teams, danner kurset rammen om en intensiv dag med fagligt input, sparring og øvelser.

Kursets indhold

Indsigt og redskaber til at opbygge et High Performance Team
 • Hvad er et High Performance Team, og hvad kræver det at blive det?
 •  Commitment – og betydning for samarbejdet
 •  Åben og tillidsfuld kommunikation
 • ”Vi tænkning” frem for ”jeg tænkning”
 • Hjernens spilleregler – er samarbejder baseret på frygt eller tillid
 • Positiv psykologi – sådan styrkes den positive tilgang til opgaver og feedback
 • 4E profilen – sådan kommunikerer du med dem, der ikke ligner dig

High Performance Teams

Når I vil gå fra at arbejde i grupper til teams, kræver det at alle forstår hvad det kræver at løfte i flok. I dag arbejder mange ledere også i forskellige teams. Med et HPT bliver teamet selvkørende og selv kalibrerende.

Udbytte

redskaber og viden som skaber langsigtede resultater
 • Nøglen til at blive et High Performance Team
 • Redskaber til øget commitment
 • Indsigt i hvordan hjernen påvirker alle vores beslutning og hvad I kan gøre fra i dag
 • Forståelse for personlige forskelligheder – og hvordan de styrker teamet
 •  Åbenhed og tillid i teamet gennem styrker og svagheder
 • Kendskab til de fire personlighedstyper og hvordan de kommunikerer
Sagar kom til min arbejdsplads med kurset “High performance team”. Vi havde en del udfordringer i hverdagene, og Sagar gik i gang med undervisning, gruppesamtaler og 1-til-1 samtaler.

I stærkt samarbejde med vores ledelse fik Sagar vendt mange ting til det positive, givet os alle en meget større forståelse, ikke bare for os selv, men også for hinanden, samt formidlede nogle formidable værktøjer, som fik vores arbejdsglæde og teamwork op på et højere plan end tidligere oplevet.

Jeg har personligt oplevet mange kurser, men Sagars undervisningsform, og forståelse for mennesket i dybden, er absolut unik og enestående, og var for mig (og mine kollegaer) et stort vendepunkt.

Vi bruger i dag Sagars redskaber med stor succes, og har igen fundet glæden, Teamwork og ikke mindst hyggen ved vores arbejdsplads!

Mine kollegaer og jeg kan med stolthed kalde os for et High Performance Team!

Jakob Avlastenok

IT administrator, Region Sjælland