Personligt lederskab kommer indefra og kræver at du finder frem til de værdier, der er vigtige for dig.

Når man er leder, skal man være lidt af en multikunstner. Du skal kunne motivere, uddelegere opgaver, prioritere, løse konflikter, skabe teamånd og træffe upopulære beslutninger. Men du skal også evne at gå forrest og skabe tillid og mening for dine medarbejdere, så I trækker i samme retning.

Det er derfor afgørende, at du lærer dig selv at kende – og så godt, at du kan udnytte dine styrker og håndtere dine udfordringer. Kurset stiller skarpt på de menneskelige egenskaber – hvordan vi reagerer og hvordan vores handlemønstre kan spænde ben for både os selv og samarbejdet med andre mennesker.

Find guldet frem i dig selv og få det fulde udbytte af de kvaliteter og ressourcer, du og dine medarbejdere besidder.

Dit udbytte:

  • Blive bedre til at skabe resultater gennem dine medarbejdere
  • Blive klædt på til de menneskelige udfordringer du møder som leder
  • Tilegne dig teoretiske og praktiske kompetencer
  • Lære at håndtere dit potentiale og dine barrierer
  • Indsigt i gruppeudvikling og samarbejdsdynamikker
  • Større gennemslagskraft og tydelighed

Kurset kan vinkles, så det målrettes enten virksomhedens ledere eller medarbejderne. Det kan laves som et foredrag, en workshop eller et 1-dages kursus.