Hvilken persontype er du?

Start testen her

Er du handler, tænker, føler eller forandrer?

Nogle mennesker er fuld af ideer og hurtige til at handle på dem. Andre skal have tid til at undersøge mulighederne og vurdere om det er en god ide. Der er også nogle mennesker, som har brug for at føle sig trygge og mærke efter, hvis der skal ske noget nyt. Og så er der de mennesker, som bare elsker forandring og ikke kan få nok!

Vi er forskellige, og den forskellighed kan nogen gange være svær at forstå. Men med essens personligheds type testen kan du begynde at få en forståelse for hvilken type du er.

Når du kender din persontype, får du en meget større forståelse for dig selv. Din persontype fortæller noget om de behov du har som menneske, men også hvor dine styrker og svagheder er.

Kendskabet til din persontype kan hjælpe dig til at stå bedre fast i dig selv. Det vil også give dig en større forståelse for andre og måden de gør ting på.